DEMOKRATİK VİETNAM CUMHURİYETİ BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİ

DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE VİETNAM -1
18 January 2019

DEMOKRATİK VİETNAM CUMHURİYETİ BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİ

Ho Chi Minh'in 1945 Bağımsızlık Bildirgesi

 

"Bütün insanların eşit yaratıldıklarına; yaratıcıları tarafından onlara hayat, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı gibi geri alınamaz bazı haklar verildiğine inanıyoruz".

Bu ebedi ifade 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nde yer almaktadır. Daha geniş anlamıyla bu ifade; bütün insanların doğumdan itibaren eşit olduğunu ve bütün insanların yaşamaya, mutlu ve özgür olmaya hakkı olduğunu söyler.

Fransız Devrimi ile 1791’de ilan edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi de belirtir ki; bütün insanlar özgür doğar ve eşit haklara sahiptir, ve her daim özgür ve eşit haklara sahip olmalılardır. Bunlar reddedilemez gerçeklerdir.

Buna rağmen, seksen yılı aşkın bir süre boyunca, Fransız emperyalistleri, Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik adına anavatanımızı ihlal ettiler ve yurttaşlarımıza zulmettiler. İnsanlığın idealleri ve adalete karşı geldiler.

Siyasi alanda insanlarımızı her türlü demokratik özgürlükten yoksun bıraktılar.

İnsanlık dışı yasalar dayattılar; ulusal birliğimizi yok etmek ve insanlarımızın birlik olmasını engellemek için Vietnam’ın kuzeyinde, merkezinde ve güneyinde üç farklı siyasi rejim kurdular. Okuldan çok hapishane inşa ettiler. Yurtseverlerimizi acımasızca katlettiler; isyanlarımızı kan banyolarında boğdular.

Kamuoyunu zincirlediler; halkın gerçekleri öğrenmesini engellediler.

Irkımızı zayıflatmak için bizi afyon ve alkol kullanmaya zorladılar.

Ekonomik alanda bizi kemiklerimize kadar soydular; halkımızı yoksullaştırdılar, topraklarımızı harap ettiler.

Pirinç tarlalarımızı, madenlerimizi, ormanlarımızı ve hammaddelerimizi bizden çaldılar. Para basımını ve ihracatı kendi tekellerine aldılar.

Çok sayıda gerekçesiz vergi icat ederek, halkımızı, özellikle köylülerimizi, son derece yoksul bir konuma indirgediler.

Ulusal burjuvazimizin gelişmesini engellediler; işçilerimizi acımasızca sömürdüler.

1940 sonbaharında Japon faşistleri, müttefiklere karşı savaşında yeni üsler kurmak için Hindiçini topraklarını işgal ettiğinde, Fransız emperyalistleri dizlerinin üstüne çökerek ülkemizi teslim etti. Böylelikle, bu tarihten sonra halkımız, Fransızların ve Japonların çifte boyunduruğu altında yaşadı. Halkımızın ızdırap ve sefaleti arttı. Bunun sonucu olarak, geçen yılın sonundan bu yılın başına kadar olan zamanda, Quang Tri bölgesinden Kuzey Vietnam’a uzanan alanda iki milyondan fazla yurttaşımız açlık sebebiyle hayatını kaybetti.

9 Mart (1945) tarihinde, Fransız birlikleri Japonlar tarafından silahsızlandırıldı. Fransız sömürgecilerin bir kısmı kaçarken bir kısmı Japonlara teslim oldu. Böylelikle, bizi “korumaktan” aciz olduklarını göstermekle kalmadılar, beş yıl içinde ikinci kez ülkemizi Japonlara sattılar. 9 mart’tan önce birçok kez, Viet Minh League (Vieatnam’ın bağımsızlığı için birlik), Fransızlara Japonlara karşı kendisiyle ittifak yapma çağrısında bulundu. Ancak Fransızlar bu teklife katılmak yerine Viet Minh üyelerine karşı terör faaliyetlerini öylesine yoğunlaştırdı ki, ülkeden kaçmadan önce Yen Bai ve Cao Bang şehirlerindeki politik tutsaklarımızın çoğunu katlettiler. Tüm bu yaşananlara rağmen yurttaşlarımız Fransızlara karşı hep hoşgörülü ve insani bir tavır sergilemiştir. Mart 1945 Japon darbesinden sonra bile, Vieth Minh birçok Fransızın sınırı geçmesine yardımcı oldu, bazılarını Japon hapishanelerinden kurtardı, Fransızları ve mülklerini korudu. Aslında ülkemiz 1940 sonbaharından sonra Fransız sömürgesi olmaktan çıkmış ve Japon mülkü haline gelmişti. Japonların müttefiklere teslim olmasından sonra, tüm halkımız ulusal bağımsızlığımızı tekrar kazanmak ve Demokratik Vietnam Cumhuriyeti’ni kurmak için ayaklandı. Gerçek şu ki, biz bağımsızlığımızı Japonların elinden aldık, Fransızların değil. Fransızlar kaçtı, Japonlar teslim oldu, İmparator Bao Dai tahttan çekildi. Halkımız, yaklaşık yüzyıldır bileklerinde duran zincirleri kırdı ve anavatanın bağımsızlığını kazandı. Halkımız aynı zamanda bin yıldan fazla süredir hüküm süren monarşiyi de devirerek yerine Demokratik Cumhuriyet’i kurmuştur.

Bu sebeplerle, tüm vietnam halkının temsilcisi geçici hükümetin üyeleri olarak biz, Fransa ile tüm sömürge ilişkilerini kopardığımızı, Fransa’nın Vietnam adına kararlaştırdığı tüm uluslararası yükümlülükleri fesh ettiğimizi ve Fransızların vatanımızda kanunsuz şekilde elde ettiği tüm ayrıcalıkları yürürlükten kaldırdığımızı ilan ederiz. Ortak bir amaçla canlanan tüm Vietnam halkı, Fransız sömürgecilerin ülkeyi tekrar fethetmek için yapacağı her türlü girişime karşı sonuna kadar savaşmaya kararlıdır. Tahran ve San Fransisko’da ulusların eşitliği ve kendi kaderini tayin ilkelerini tanıyan müttefik ülkelerinin, Vietnam’ın bağımsızlığını tanımayı reddetmeyeceğine inanıyoruz. Fransız egemenliğine karşı seksen yıldan fazla bir süre cesurca karşı koymuş, son yıllarda faşistlere karşı müttefiklerle birlikte savaşmış bir halk, özgür ve bağımsız olmalıdır! Bu sebeplerle, Demokratik Vietnam Cumhuriyeti Geçici Hükümeti üyeleri olarak biz duyururuz ki: Vietnam özgür ve bağımsız bir ülke olma hakkına sahiptir, ve gerçekte çoktan öyledir. Bu yüzden bütün Vietnam halkı, bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini korumak için, bütün zihinsel ve fiziksel güçlerini seferber etmeye, canlarını ve mallarını feda etmeye kararlıdır.

Ho Chi Minh / 2 Eylül 1945

Çeviren : Özgen Aydoğan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *